Startowa 2019-04-30T17:52:53+01:00

Zeznanie podatkowe za 2018 rok

Jeśli pracujesz w Norwegii, w marcu/kwietniu Urząd podatkowy przyśle Ci zeznanie podatkowe. Zawiera ono wykaz twoich dochodów,
niektórych odliczeń, majątku i długu z ostatniego roku dochodowego.
Jeśli chcesz coś zmienić, termin na dokonanie zmian i złożenie zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia.

Nasza firma specjalizuje się w doradztwie we wszelkich formalnościach związanych z pracą i życiem w Norwegii.

Pomagamy rozliczyć się z Urzędem podatkowym i otrzymać przysługujący zwrot podatku, uzyskać dodatki socjalne: zasiłki na dzieci oraz dla osób bezrobotnych i przebywających na permitteringu, wykonujemy tłumaczenia, pomagamy w uzyskaniu karty ubezpieczenia zdrowotnego lub druków E-106/E-109 oraz załatwiamy inne sprawy związane z pobytem i pracą w Norwegii. Zajmujemy się przygotowaniem i sporządzaniem pism, podań oraz wniosków do norweskich urzędów, instytucji lub pracodawcy.

dopiero przyjechałeś

do Norwegii
chcesz otrzymać kartę podatkową i norweski numer personalny, uzyskać świadectwo rejestracji na policji, aby móc rozpocząć pracę, chcesz zarejestrować swój adres w Rejestrze Ewidencji Ludności…

już pracujesz

w Norwegii
chcesz złożyć zeznanie podatkowe, otrzymać przysługujące świadczenia socjalne, potrzebujesz pomocy w wypełnieniu dokumentów czy kontakcie z instytucjami państwowymi lub prywatnymi…

pracowałeś

w Norwegii
chcesz rozliczyć się z podatku za rok ubiegły, złożyć odwołanie od naliczonego podatku za wcześniejsze lata, masz niezałatwione sprawy urzędowe lub prywatne, chcesz przenieść zasiłek dla bezrobotnych do Polski…

Aby rozpocząć pracę w Norwegii, trzeba złożyć  podanie o rejestrację na policji a następnie złożyć wniosek o kartę podatkową. Karta podatkowa określa, ile podatku powinien potrącić twój pracodawca. Na karcie podatkowej będzie też podany twój norweski numer identyfikacyjny. Tego numeru będziesz mógł używać w kontaktach z lokalnym urzędem podatkowym i innymi instytucjami, jak na przykład bank i służba zdrowia.

System podatkowy w Norwegii opiera się na zasadzie, że wszyscy powinni płacić podatek według swoich możliwości, tak aby obciążenie podatkowe było odczuwane jako sprawiedliwe. Pracując w Norwegii trzeba posiadać kartę podatkową, złożyć zeznanie podatkowe i otrzymać rozliczenie podatkowe. Ważne jest również zgłoszenie adresu, pod którym odbieramy pocztę.

Najczęściej świadczone usługi