e-106-e-109

/e-106-e-109
e-106-e-109 2016-12-01T07:01:49+01:00

Druk E 106/E 109

Druk E 106 i E 109 potwierdza ubezpieczenie zdrowotne w Norwegii i uprawnia do uzyskania bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Polsce) zainteresowanemu oraz członkom jego rodziny.
Instytucją odpowiedzialnym za wydawanie druków w Norwegii jest Helfo.

Druk E 106/E 109 można uzyskać składając podanie do HELFO wraz z dokumentacją potwierdzającą zatrudnienie w Norwegii bądź pobieranie świadczeń objętych składką na ubezpieczenie społeczne w tym kraju (np. zasiłek dla bezrobotnych). Po otrzymaniu druku z Norwegii, należy dostarczyć go do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce, po czym odesłać z powrotem jeden ostemplowany egzemplarz do HELFO.

Wymagane informacje / dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  • Kopia umowy o pracę lub dokument potwierdzający otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych(jeżeli umowa o pracę jest starsza niż 1 rok, należy załączyć potwierdzenie od pracodawcy o zatrudnieniu)
  • Kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  • Kopia aktualnej karty podatkowej
  • Kopia pozwolenia na pobyt z policji
  • Wypełniona tabela informacyjna – do pobrania TUTAJ

HELFO ma 6 tygodni na rozpatrzenie naszego wniosku.

Cena wykonania usługi: 400 kr.

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia Druku E 106 / E 109.
tel. + 47 94 89 65 65 e-mail: post@pomoc.no